1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji knih nakladatelství Anna Ingrová - AMI Publishing prostřednictvím těchto internetových stránek a jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné.

 2. Prodávajícím je Anna Ingrová - AMI Publishing se sídlem Hrázka 599/14, 621 00 Brno, IČO: 02580331, v případě objednávky knih s podpisem autora je nakladatelství pouze zprostředkovatelem objednávkového procesu a prodávajícím je v tomto případě autor sám. Kupujícím je osoba, která si objedná u prodávajícího knihy dle bodu 1.

 3. Ceny uvedené na těchto internetových stránkách jsou včetně DPH. Daňový doklad bude kupujícímu odeslán společně s objednávkou. Knihkupcům poskytujeme obvyklý rabat.

 4. Poštovné a balné činí 48 Kč pro bezhotovostní platby předem a 78 Kč pro platby dobírkou. Pokud celková cena zboží v objednávce převyšuje 500 Kč vč. DPH, je poštovné a balné zdarma. Objednávky jsou doručovány pouze na území ČR.

 5. Doručení objednávek v České republice
  Objednané knihy prodávající zašle kupujícímu prostřednictvím České pošty nebo jiného subjektu pro přepravu zásilek. Kupující může zvolit jeden ze dvou způsobů platby:

  a) platba převodem
  Kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu na účet prodávajícího č. 107-6677080257/0100 (Komerční banka), jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky, jako konstantní symbol 0008.
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu poštou nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.

  b) platba dobírkou
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu poštou nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky.

 6. Prodávající se zavazuje zasláním e-mailu neprodleně informovat kupujícího, pokud nemůže objednávku vyřídit.

 7. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2., prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

 8. Kupující je obeznámen s tím, že prodávající eviduje jeho osobní údaje a přitom dodržuje Zásady ochrany osobních údajů.