1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji knih nakladatelství Anna Ingrová - AMI Publishing prostřednictvím těchto internetových stránek a jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné.

 2. Prodávajícím je Anna Ingrová - AMI Publishing se sídlem Pod Střediskem 773, 664 62 Hrušovany u Brna, IČO: 02580331. Kupujícím je osoba, která si objedná u prodávajícího knihy dle bodu 1.

 3. Ceny uvedené na těchto internetových stránkách jsou včetně DPH. Daňový doklad bude kupujícímu odeslán společně s objednávkou.

 4. Kupujícímu je za doručení zásilky účtováno poštovné. Jestliže kupující zvolí formu úhrady zásilky dobírkou, je k ceně poštovného připočítán poplatek za dobírku. Výše poštovného a dobírky se odvíjí od aktuálního ceníku kupujícím zvoleného dopravce a závisí na hmotnosti a velikosti zásilky.

  Celková cena objednávky (včetně výše poplatku za doručení a úhradu ceny zásilky) je zobrazena v sumarizaci před odesláním objednávky.

 5. Kupujícímu není účtováno balné, to je hrazeno prodávajícím.

 6. Kupující může zvolit jeden ze dvou způsobů platby:

  a) platba převodem
  Kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu na účet prodávajícího č. 107-6677080257/0100 (Komerční banka), jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky.
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu poštou nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.

  b) platba dobírkou
  Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu poštou nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky.

 7. Objednávky jsou doručovány pouze na území ČR.
  Objednané zboží prodávající zašle kupujícímu prostřednictvím dopravce, který je kupujícím vybrán v procesu objednávky. 

 8. Prodávající se zavazuje zasláním e-mailu neprodleně informovat kupujícího, pokud nemůže objednávku vyřídit.

 9. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2., prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

 10. Kupující je obeznámen s tím, že prodávající eviduje jeho osobní údaje a přitom dodržuje Zásady ochrany osobních údajů.

 11. Prodávající zjišťuje spokojenost kupujícího s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop prodávajícího zapojen. Prodávající tyto dotazníky zasílá pokaždé, když kupující nakoupí v e-shopu www.ami-publishing.cz, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí prodávající na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem na e-shopu www.ami-publishing.cz. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby kupujícího a analýz tržního postavení, využívá prodejce zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může prodejce předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude prodávající dotazník kupujícímu dále zasílat.